Chủ đề: Người tập sự hành nghề luật sư phải đảm bảo thời gian tập sự tối thiểu trong tuần là bao nhiêu?