Chủ đề: Người tập sự hành nghề luật sư có bị giới hạn số lần tạm ngừng tập sự không?