Chủ đề: Người phạm tội tự thú đầu thú có được miễn trách nhiệm hình sự hay không?