Chủ đề: Người lao động có hành vi trộm cắp có bị sa thải không? Nguyên tắc