Chủ đề: Người khuyết tật bẩm sinh có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng hay không?