Chủ đề: Người già hoàn cảnh khó khăn không có lương hưu và bất kỳ một khoản trợ cấp nào thì có được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng không?