Chủ đề: Người dưới 18 tuổi phạm tội trộm cắp tài sản bị xử lý như thế nào?