Chủ đề: Người dưới 18 tuổi bị giam tại buồng kỷ luật có bị cùm chân