Chủ đề: Người dưới 16 tuổi vượt biên trái phép có bị đi tù không?