Chủ đề: Người được trợ giúp pháp lý có quyền khiếu nại về hành vi từ chối không thụ lý vụ việc không rõ lý do không?