Chủ đề: Người đang cai nghiện có được về chịu tang khi ông bà chết?