Chủ đề: Giao dịch vay tiền giữa hai cá nhân có được sử dụng ngoại tệ không?