Chủ đề: Giao cấu với người trên 18 tuổi có thể phạm tội hiếp dâm không? Tội hiếp dâm theo quy định của pháp luật hình sự? Các yếu tố cấu thành tội hiếp dâm? Hình phạt đối với tội hiếp dâm?