Chủ đề: Có nên mua mảnh đất bị cột mốc quốc lộ chắn giữa cổng?