Chủ đề: Có lệnh gọi nhập ngũ tham gia nghĩa vụ quân sự mà không đi thì phạt bao nhiêu tiền?