Chủ đề: Có làm được Căn cước công dân gắn chíp khi bị thu hồi sổ hộ khẩu?