Chủ đề: Có khai sinh được không khi sinh con cho người đang có vợ?