Chủ đề: Có được miễn nghĩa vụ quân sự khi mồ côi cả cha lẫn mẹ không?