Chủ đề: Có được làm thủ tục đăng ký kết hôn khi đang chấp hành hình phạt tù hay không?