Chủ đề: Có con với người khác trong khi chưa ly hôn có vi phạm pháp luật?