Chủ đề: Có bị thu hồi CMND cũ khi làm CCCD gắn chip hay không?