Chủ đề: Chưa ly hôn mà kết hôn với người khác có vi phạm pháp luật không?