Chủ đề: Chưa ly hôn mà có con với người khác làm giấy khai sinh cho con như thế nào?