Chủ đề: Chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế có được xuất cảnh không?”. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấ