Chủ đề: Chưa bị xét xử có bị coi là có án tích và người 17 tuổi phạm tội nghiêm trọng có án tích?