Chủ đề: Bắt cóc chiếm nhằm chiếm đoạt tài sản bị xử phạt như thế nào? Bắt cóc chủ vườn dừa tống tiền bị xử phạt như thế nào?