Số lượng thành viên tổ thẩm định đấu thầu theo quy định 2022

23/09/2022
Số lượng thành viên tổ thẩm định đấu thầu theo quy định 2022
37
Views

Trong việc thực hiện các hoạt động đấu thầu, sự tham gia của tổ thẩm định đấu thầu là rất quan trọng để lựa chọn nhà thầu đáp ứng tất cả các yêu cầu của bên mời thầu. Vậy số lượng thành viên tổ thẩm định đấu thầu theo quy định 2022? Cùng Luật sư 274 tìm hiểu quy định về vấn đề này.

Căn cứ pháp lý

Tổ chuyên gia là gì? Tổ thẩm định là gì?

Hiện nay pháp luật không có quy định thế nào tổ thẩm định mà chỉ có quy định về tổ chuyên gia tại Khoản 43 Điều 4 Luật đấu thầu 2013 theo đó: “Tổ chuyên gia gồm các cá nhân có năng lực, kinh nghiệm được bên mời thầu hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập để đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”.

Còn tổ thẩm định thì hiện nay trong Luật đấu thầu 2013 cũng như Nghị định 63/2014/NĐ-CP cũng như các quy định khác liên quan vẫn chưa có khái niệm cụ thể thế nào là tổ thẩm định, chỉ có các quy định về điều kiện cũng như tiêu chuẩn thành lập tổ thẩm định.

Điều kiện để làm thành viên của tổ chuyên gia và tổ thẩm định trong đấu thầu

a) Thứ nhất điều kiện là thành viên tổ chuyên gia:

Căn cứ vào Điều 116 Nghị định 63/2014 thì điều kiện trở thành thành viên tổ chuyên gia:

Cá nhân tham gia tổ chuyên gia phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, trừ trường hợp đặc biệt cần có ý kiến của các chuyên gia chuyên ngành thì không bắt buộc các chuyên gia này phải có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;

Tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của gói thầu, thành phần tổ chuyên gia bao gồm các chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật, tài chính, thương mại, hành chính, pháp lý và các lĩnh vực có liên quan.

Cá nhân không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 16 của Luật Đấu thầu là cá nhân tham gia trực tiếp vào việc lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất thuộc tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp, doanh nghiệp, đơn vị hoạt động tư vấn đấu thầu, ban quản lý dự án chuyên nghiệp phải có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu, khi tham gia tổ chuyên gia phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu;
 • Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;
 • Am hiểu các nội dung cụ thể tương ứng của gói thầu;
 • Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến nội dung kinh tế, kỹ thuật của gói thầu.

b) Thứ nhất điều kiện là thành viên tổ thẩm định:

Căn cứ vào Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHDT thì việc để trở thành thành viên của tổ thẩm định phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
 • Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;
 • Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu 01 năm;
 • Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế;
 • Không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định;
 • Có bản cam kết theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 19/2015/TT-BTNMT
 • Cá nhân không được tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
 • Cá nhân không được tham gia thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.
Số lượng thành viên tổ thẩm định đấu thầu theo quy định 2022
Số lượng thành viên tổ thẩm định đấu thầu theo quy định 2022

Số lượng thành viên tổ thẩm định đấu thầu theo quy định 2022

Điều 4 Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định về thành viên tham gia tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu như sau:

Thành viên tham gia tổ thẩm định phải đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu theo quy định của pháp luật về đấu thầu;
 • Có trình độ chuyên môn liên quan đến gói thầu;
 • Có tối thiểu 03 năm công tác trong lĩnh vực liên quan đến công việc được phân công; trường hợp đối với gói thầu được thực hiện ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn chỉ yêu cầu tối thiểu 01 năm;
 • Có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu đối với gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế;
 • Không trong thời gian bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu theo quy định;
 • Có bản cam kết theo Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Cá nhân không được tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.

Cá nhân không được tham gia thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Theo quy định pháp luật không có quy định cụ thể về số lượng thành viên của tổ thẩm định lựa chọn nhà thầu. Vì vậy mà phụ thuộc vào quy mô, tính chất của từng gói thầu khác nhau để quy định số lượng thành viên của tổ thẩm định. Và thành viên tổ thẩm định phải đáp ứng các điều kiện về năng lực, trình độ,… theo quy định trên.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là nội dung Luật sư 247 tư vấn về vấn đề “Số lượng thành viên tổ thẩm định đấu thầu theo quy định 2022“. Mời các bạn tham khảo thêm bài viết tiếng anh của Luật sư 247 tại trang web:  Lsxlawfirm. Mong rằng mang lại thông tin hữu ích cho bạn đọc. Nếu quý khách hàng có thắc mắc về các vấn đề pháp lý liên quan như: Xin cấp giấy phép phòng cháy chữa cháy, giấy phép an ninh, trật tư; giấy phép môi trường hya các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp như sáp nhập doanh nghiệp, mua bán doanh nghiệp, đăng ký chi nhánh, giải quyết ly hôn nhanh…Nếu quý khách có nhu cầu mua bán doanh nghiệp; hãy liên hệ ngay với Luật sư 247 để được phục vụ tốt nhất: 0833102102. Hoặc liên hệ qua:

Câu hỏi thường gặp

Trách nhiệm của thành viên tổ thẩm định đấu thầu?

Thông tư 19/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu quy định như sau:
Cá nhân không được tham gia thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu.
Cá nhân không được tham gia thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ đề xuất về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà thầu của gói thầu mà cá nhân đó hoặc cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em ruột của cá nhân đã tham gia đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

Nhiệm vụ của thành viên tổ thẩm định đấu thầu?

Căn cứ Điều 78 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, tổ thẩm định đấu thầu có trách nhiệm:
Hoạt động độc lập, tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan khi tiến hành thẩm định.
Yêu cầu chủ đầu tư, bên mời thầu cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan.
Bảo mật các tài liệu trong quá trình thẩm định.
Trung thực, khách quan, công bằng trong quá trình thẩm định.
 Bảo lưu ý kiến và chịu trách nhiệm về báo cáo thẩm định.
Bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra.
Cung cấp thông tin, tài liệu liên quan và giải trình việc thực hiện các quy định tại Điều này theo yêu cầu của người có thẩm quyền, chủ đầu tư đối với dự án, bên mời thầu đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, cơ quan tranh tra, kiểm tra, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu.
Thực hiện trách nhiệm khác theo quy định của Luật Đấu thầu.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.