Quyết định nâng lương thường xuyên cho giáo viên

17/11/2023
Quyết định nâng lương thường xuyên cho giáo viên
43
Views

Lương của giáo viên được xác định dựa trên nhiều yếu tố, bao gồm cấp bậc giáo viên, kinh nghiệm làm việc, trình độ chuyên môn và vị trí công việc. Lương cơ sở của giáo viên thường được quy định bởi các quy định và chính sách của từng quốc gia hoặc khu vực. Ngoài mức lương căn bản, giáo viên cũng có thể được hưởng các khoản phụ cấp khác như phụ cấp chức vụ, phụ cấp giảng dạy đặc biệt, phụ cấp khu vực,… Vậy quyết định nâng lương thường xuyên cho giáo viên quy định những gì? Hãy tham khảo bài viết dưới đây của Luật sư 247 để biết thêm quy định về vấn đề này nhé!

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 115/2020/NĐ-CP;
 • Thông tư 03/2021/TT-BNV.

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng bao nhiêu phần trăm mức lương của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng? 

Thời gian tập sự của giáo viên các cấp như thời gian tập sự của giáo viên THPT, THCS, tiểu học có thể khác nhau trong từng quốc gia hoặc khu vực. Tuy nhiên, ở một số quốc gia, thời gian tập sự của giáo viên thông thường kéo dài từ 1 đến 2 năm. Trong thời gian tập sự, giáo viên mới thường được hỗ trợ và giám sát bởi giáo viên kinh nghiệm để phát triển kỹ năng giảng dạy và làm quen với môi trường giảng dạy thực tế. Quá trình tập sự giúp giáo viên mới áp dụng các kiến thức và phương pháp giảng dạy đã học vào việc làm, cung cấp cơ hội cho sự phát triển chuyên môn và nghề nghiệp.

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì chế độ, chính sách đối với người tập sự được quy định như sau:

Trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường hợp người tập sự có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với trình độ đào tạo quy định tại khoản 1 Điều này trong các trường hợp sau:

 • Làm việc vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 • Làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm;
 • Hoàn thành nghĩa vụ quân sự; nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, nếu chị thuộc các trường hợp tại khoản 2 Điều này thì mới được hưởng 100% lương trong thời gian tập sự. Nếu không thuộc khoản 2 thì được hưởng 85% mức lương bậc 1 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; nếu có trình độ thạc sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì chị được hưởng 85% mức lương bậc 2 chức danh nghề nghiệp tuyển dụng; trường có trình độ tiến sĩ phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì chị được hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tuyển dụng.

Sau khi hết thời gian tập sự thì có phải mức lương sẽ tăng từ bậc 1 lên bậc 2 không?

Trong thời gian tập sự, giáo viên thường nhận được mức lương cơ bản tương đối thấp hơn so với giáo viên đã có kinh nghiệm. Điều này phản ánh sự chênh lệch về kinh nghiệm và trình độ giữa giáo viên mới và giáo viên có kinh nghiệm.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 23 Nghị định 115/2020/NĐ-CP thì:

Thời gian tập sự không tính vào thời gian nâng bậc lương.

Theo điểm c khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV, bổ sung bởi khoản 3 Điều 1 Thông tư 03/2021/TT-BNV thì thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên bao gồm:

 • Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương;
 • Thời gian đi làm chuyên gia, đi học, thực tập, công tác, khảo sát ở trong nước và ở nước ngoài vượt quá thời hạn do cơ quan có thẩm quyền quyết định;
 • Thời gian bị đình chỉ công tác, bị tạm giữ, tạm giam và các loại thời gian không làm việc khác ngoài quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này.
 • Thời gian tập sự (bao gồm cả trường hợp được hưởng 100% mức lương của ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức tập sự).
 • Thời gian cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đào ngũ trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự tại ngũ.
 • Thời gian thử thách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động bị phạt tù nhưng cho hưởng án treo; trường hợp thời gian thử thách ít hơn thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên tính theo thời gian bị kéo dài nâng bậc lương thường xuyên.
 • Thời gian nghỉ công tác chờ đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định hiện hành của pháp luật.

Tổng các loại thời gian không được tính để xét nâng bậc lương thường xuyên quy định tại Điểm này (nếu có) được tính tròn tháng, nếu có thời gian lẻ không tròn tháng thì được tính như sau: Dưới 11 ngày làm việc (không bao gồm các ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương theo quy định của pháp luật về lao động) thì không tính; từ 11 ngày làm việc trở lên tính bằng 01 tháng.

Như vậy, thời gian tập sự sẽ không được tính vào thời gian nâng bậc lương nên sau khi hết thời gian tập sự sẽ lương sẽ không tăng lên bậc 2, mà hết thời gian tập sự chị sẽ được hưởng 100% lương của bậc chị đang tập sự mà thôi. 

Quyết định nâng lương thường xuyên cho giáo viên
Quyết định nâng lương thường xuyên cho giáo viên

Quyết định nâng lương thường xuyên cho giáo viên

Một trong những yếu tố quan trọng để xem xét việc nâng lương của giáo viên là thời gian làm việc. Sau một khoảng thời gian nhất định làm việc, giáo viên có thể được xem xét nâng lương. Đánh giá hiệu suất: Việc đánh giá hiệu suất của giáo viên là một yếu tố quan trọng khác để xem xét việc nâng lương. Nếu giáo viên đã đạt được các tiêu chuẩn và thành tích cao trong công việc giảng dạy và quản lý lớp học, họ có thể được xem xét nâng lương.

Theo điểm a khoản 1 Điều 2 Thông tư 08/2013/TT-BNV thì thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên được quy định như sau:

 • Đối với chức danh chuyên gia cao cấp: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong bảng lương chuyên gia cao cấp, thì sau 5 năm (đủ 60 tháng) giữ bậc lương trong bảng lương chuyên gia cao cấp được xét nâng một bậc lương;
 • Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ cao đẳng trở lên: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 3 năm (đủ 36 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương;
 • Đối với các ngạch và các chức danh có yêu cầu trình độ đào tạo từ trung cấp trở xuống và nhân viên thừa hành, phục vụ: Nếu chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh, thì sau 2 năm (đủ 24 tháng) giữ bậc lương trong ngạch hoặc trong chức danh được xét nâng một bậc lương.

Như vậy, trong trường hợp bạn là giáo viên trung học phổ thông thì sau 3 năm sẽ được xét nâng một bậc lương.

Những người làm bên nhà nước, thực hiện các công việc hành chính, giấy tờ giáo dục ví như giải quyết phí chuyển đất trồng cây lâu năm lên thổ cư, thủ tục ly hôn. Hay những viên chức giáo viên làm bên đào tạo giáo dục khi được nâng lương cần theo điều kiện và quy định của nhà nước.

Khuyến nghị

Với phương châm “Đưa luật sư đến ngay tầm tay bạn”, Luật sư 247 sẽ cung cấp dịch vụ tư vấn luật dân sự tới quý khách hàng. Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành và đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tháo gỡ vướng mắc, không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thông tin liên hệ

Vấn đề “Quyết định nâng lương thường xuyên cho giáo viên” đã được chúng tôi cung cấp qua thông tin bài viết trên. Luật sư 247 luôn có sự hỗ trợ nhiệt tình từ các chuyên viên tư vấn pháp lý, quý khách hàng có vướng mắc hoặc nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý liên quan như là tư vấn pháp lý về phí chuyển đất trồng cây lâu năm lên thổ cư vui lòng liên hệ đến hotline 0833102102  Chúng tôi sẽ giải quyết các khúc mắc của khách hàng, làm các dịch vụ một cách nhanh chóng, dễ dàng, thuận tiện.

Mời bạn xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Cách tính lương giáo viên các cấp từ 1/7/2023 như thế nào?

Hiện nay, lương của giáo viên các cấp được tính theo công thức:
Lương giáo viên = Mức lương cơ sở x Hệ số lương + Các loại phụ cấp được hưởng – Mức đóng các loại bảo hiểm
Theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP thì từ ngày 01 tháng 7 năm 2023, mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng/tháng.

Hệ số lương của giáo viên mầm non là bao nhiêu?

– Giáo viên mầm non hạng III, mã số V.07.02.26, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0, từ hệ số lương 2,10 đến hệ số lương 4,89;
– Giáo viên mầm non hạng II, mã số V.07.02.25, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
– Giáo viên mầm non hạng I, mã số V.07.02.24, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,0 đến hệ số lương 6,38.

Hệ số lương của giáo viên tiểu học là bao nhiêu?

– Giáo viên tiểu học hạng III, mã số V.07.03.29, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1, từ hệ số lương 2,34 đến hệ số lương 4,98;
– Giáo viên tiểu học hạng II, mã số V.07.03.28, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2, từ hệ số lương 4,00 đến hệ số lương 6,38;
– Giáo viên tiểu học hạng I, mã số V.07.03.27, được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1, từ hệ số lương 4,40 đến hệ số lương 6,78.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.