Quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu năm 2022

17/02/2022
Quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu năm 2022
2279
Views

Trường hợp nào được chỉ định thầu rút gọn? Quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu năm 2022 bao gồm những bước nào? Cùng Luật sư 247 tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

Căn cứ pháp lý

Quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu

Chỉ định thầu rút gọn là một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu được quy định trong luật đấu thầu, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn áp dụng hình thức này để nhanh tiến độ của gói thầu, dự án và giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư.

Các trường hợp được chỉ định thầu

Thông tư 58/2016/TT-BTC quy định, các trường hợp sau được áp dụng chỉ định thầu:

 • Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng;
 • Gói thầu cần thực hiện để bảo vệ bí mật nhà nước;
 • Gói thầu cần triển khai ngay để tránh gây nguy hại trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không ảnh hưởng nghiêm trọng đến công trình liền kề;
 • Gói thầu mua hóa chất, vật tư, thiết bị y tế để triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
 • Gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng).

Quy trình chỉ định thầu dưới 100 triệu

quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu
Quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu năm 2022
 • Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu.
 • Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.
 • Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP.

Đối với gói thầu trong hạn mức chỉ định thầu theo quy định tại Điều 54 của Nghị định 63/2014/NĐ-CP:

 • Bên mời thầu căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác;
 • Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo, hoàn thiện hợp đồng làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký kết hợp đồng;
 • Ký kết hợp đồng (Hợp đồng ký kết giữa các bên phải phù hợp với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác.)\

Hồ sơ chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu

Căn cứ Điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP thì chỉ định thầu rút gọn sẽ không phải chuẩn bị hồ sơ yêu cầu nhưng phải chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đủ năng lực và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu. Nội dung dự thảo hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được, giá trị tương ứng và các nội dung cần thiết khác

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của chúng tôi về “Quy trình chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu năm 2022”. Nếu quý khách có nhu cầu tư vấn về lĩnh vực hình sự, kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình, xin xác nhận độc thân, mã số thuế cá nhân, tra cứu quy hoạch xây dựng, hợp thức hóa lãnh sự tại việt nam, xin mã số thuế cá nhân, Xác nhận tình trạng hôn nhân, quy định tạm ngừng kinh doanh…; mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Câu hỏi thường gặp

Nội dung hồ sơ chỉ định thầu rút gọn dưới 100 triệu

Nội dung hồ sơ yêu cầu bao gồm:
– Chỉ dẫn việc chuẩn bị và nộp hồ sơ đề xuất;
– Những thông tin tóm tắt về dự án, gói thầu;
– Tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm của nhà thầu;
– Tiêu chuẩn đánh giá về kỹ thuật và xác định giá chỉ định thầu;
– Sử dụng tiêu chí đạt/không đạt để đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và đánh giá về kỹ thuật.

Gói thầu chỉ định thầu mua sắm dưới 100 triệu đồng có cần kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt không?

Đối với gói thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ thuộc đề án hoặc dự toán mua sắm thường xuyên có giá gói thầu không quá 100 triệu đồng quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC phải có kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt (theo điểm a khoản 3 Điều 15 Thông tư số 58/2016/TT-BTC).

4/5 - (3 bình chọn)
Chuyên mục:
Đầu tư

Comments are closed.