Mức lương thử việc của thư ký tòa án năm 2022 là bao nhiêu?

22/09/2022
Mức lương thử việc của thư ký tòa án năm 2022 là bao nhiêu?
51
Views

Xin chào Luật sư 247. Hiện tại em đang là sinh viên năm 4, chuyên ngành Luật. Em mong muốn khi ra trường sẽ làm việc trong môi trường Tòa án và có thắc mắc về mức lương thử việc của thư ký tòa án hiện nay là bao nhiêu? Hệ số lương Thẩm phán, lương Thư ký Tòa án năm 2022 là bao nhiêu? Mong được Luật sư giải đáp, em xin chân thành cảm ơn!

Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến Luật sư 247. Tại bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giải đáp thắc mắc cho bạn. Hi vọng bài viết mang lại nhiều điều bổ ích đến bạn.

Căn cứ pháp lý

Thư ký tòa án hiện nay có các ngạch nào?

Theo quy định tại Điều 92 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 như sau:

“Điều 92. Thư ký Tòa án

1. Thư ký Tòa án là người có trình độ cử nhân luật trở lên được Tòa án tuyển dụng, được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký Tòa án.

Thư ký Tòa án có các ngạch:

a) Thư ký viên;

b) Thư ký viên chính;

c) Thư ký viên cao cấp.

Tiêu chuẩn, điều kiện và việc thi nâng ngạch Thư ký Tòa án do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao quy định.

2. Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương có các ngạch Thư ký Tòa án quy định tại khoản 1 Điều này.

Mức lương thử việc của thư ký tòa án
Mức lương thử việc của thư ký tòa án

Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự khu vực có các ngạch Thư ký Tòa án quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

3. Chánh án Tòa án nhân dân tối cao bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký Tòa án tại Tòa án nhân dân tối cao và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký viên cao cấp tại Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương, Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án quân sự quân khu và tương đương.

Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký viên, Thư ký viên chính tại Tòa án nhân dân cấp cao, Tòa án quân sự trung ương.

Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký viên, Thư ký viên chính tại Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và tại Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương.

Chánh án Tòa án Tòa án quân sự quân khu và tương đương bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký viên, Thư ký viên chính tại Tòa án quân sự quân khu và tương đương. Tòa án quân sự khu vực.

…”

Theo quy định hiện nay thì Thư ký Tòa án có các ngạch:

– Thư ký viên;

– Thư ký viên chính;

– Thư ký viên cao cấp.

Mức lương thử việc của thư ký tòa án hiện nay là bao nhiêu?

Căn cứ theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 thì Thư ký Tòa án có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98. Mức lương cơ sở hiện nay là 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, Thư ký Tòa án có hệ số lương Bậc 1 (2,34) thì sẽ nhận được mức lương 3.486.000 đồng.

**Về thời gian tập sự:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 138/2020/NĐ-CP thì trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương bậc 1 của ngạch tuyển dụng.

Vậy nên, trong thời gian tập sự Thư ký Tòa án sẽ nhận được 2.963.610 đồng.

Lương Thẩm phán, Thư ký Tòa án 2022 có tăng không?

Căn cứ theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 đã tiến hành cải cách tiền lương và áp dụng hai bảng lương mới cho cán bộ, công chức, viên chức nói chung, Thẩm phán, Thư ký Tòa án nói riêng, cụ thể như sau:

– Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm: Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương) và các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương). Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

– Xây dựng, ban hành hệ thống bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo thay thế hệ thống bảng lương hiện hành; chuyển xếp lương cũ sang lương mới, bảo đảm không thấp hơn tiền lương hiện hưởng, gồm:

+ Xây dựng 1 bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã

+ Xây dựng 1 bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo; mỗi ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức có nhiều bậc lương

+ Xây dựng 3 bảng lương đối với lực lượng vũ trang

Tại Nghị quyết 34-NQ/TW năm 2021, Quốc hội đã thống nhất lùi cải cách tiền lương và chỉ ưu tiên để điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995. Do vậy, việc áp dụng hai bảng lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 sẽ chưa được thực hiện. Vậy nên lương Thẩm phán, Thư ký Tòa án vẫn sẽ theo mức lương cơ sở. Cụ thể như sau:

(1) Lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị quyết số 23/2021/QH15 của Quốc hội; ưu tiên điều chỉnh lương hưu cho người nghỉ hưu trước năm 1995.

(2) Tiếp tục thực hiện quy định về tạo nguồn cải cách chính sách tiền lương để tích lũy nguồn lực thực hiện cải cách chính sách tiền lương vào thời điểm phù hợp.

Cho phép tiếp tục loại trừ một số khoản thu khi tính số tăng thu ngân sách địa phương so với dự toán dành để cải cách chính sách tiền lương, bao gồm: thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng và thu từ xử lý tài sản công tại cơ quan, tổ chức, đơn vị được cơ quan có thẩm quyền quyết định sử dụng để chi đầu tư theo quy định; thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa; phí tham quan các khu di tích, di sản thế giới; phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu; phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản; phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; thu từ quỹ đất công ích, thu hoa lợi, công sản tại xã và thu tiền cho thuê, cho thuê mua, bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

Như vậy, theo quy định nêu trên thấy rằng lương Thẩm phán và Thư ký Tòa án không có sự điều chỉnh so với năm 2021.

Hệ số lương Thẩm phán, lương Thư ký Tòa án năm 2022 là bao nhiêu?

Quy định về hệ số lương thẩm phán, lương Thư ký Tòa án năm 2022 hiện nay, mức lương cơ sở để tính cho Thẩm phán, Thư ký Tòa án vẫn sẽ là 1.490.000 đồng.

Hệ số lương do chưa áp dụng, thực hiện cải cách, do vậy, hệ số lương của Thẩm phán và Thư ký Tòa án vẫn được tính theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11.

Cụ thể, hệ số lương của Thẩm phán và Thư ký tòa án được áp dụng như sau:

– Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao áp dụng mức lương của công chức A3, có hệ số lương dao động từ 6,2 – 8,0.

– Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp tỉnh (Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, đô thị loại 1 và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại) áp dụng mức lương của công chức loại A2 có hệ số lương từ 4,4 – 6,78.

– Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp huyện (Thành phố thuộc tỉnh là đô thị loại 2, loại 3, các quận của Thành phố Hà Nội, quận thuộc Thành phố Hồ Chí Minh và các quận, huyện, thị xã còn lại), Thư ký Tòa án áp dụng mức lương của công chức loại A1 có hệ số lương từ 2,34 – 4,98.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ

Trên đây là tư vấn của Luật Sư 247 về vấn đề “Mức lương thử việc của thư ký tòa án năm 2022 là bao nhiêu?” . Chúng tôi hy vọng rằng với câu trả lời trên bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan như: tra cứu quyết toán thuế tncn, tìm hiểu về hợp thức hóa lãnh sự tại Việt Nam, xin hợp pháp hóa lãnh sự ở Hà Nội, dịch vụ công chứng tại nhà của chúng tôi… Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư 247 để được hỗ trợ, giải đáp. 

Hãy liên hệ: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp:

Thư ký tòa án có nhiệm vụ và quyền hạn như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 4 Điều 92 Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 2014 như sau:
“Điều 92. Thư ký Tòa án

4. Thư ký Tòa án có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:
a) Làm Thư ký phiên tòa, tiến hành các hoạt động tố tụng theo quy định của luật tố tụng;
b) Thực hiện nhiệm vụ hành chính, tư pháp và nhiệm vụ khác theo sự phân công của Chánh án Tòa án.
5. Thư ký Tòa án chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chánh án Tòa án về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.”

Pháp luật quy định về thư ký tòa án như thế nào?

Thư ký Tòa án là người có trình độ cử nhân luật trở lên được Tòa án tuyển dụng, được đào tạo nghiệp vụ Thư ký Tòa án và bổ nhiệm vào ngạch Thư ký Tòa án.

Ai có thẩm quyền bổ nhiệm Thư Ký Tòa án nhân dân tối cao?

Theo quy định pháp luật, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao là người có thẩm quyền bổ nhiệm vào các ngạch Thư ký Tòa án tại Tòa án nhân dân tối cao.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.