Mã số thuế của hộ kinh doanh hết hiệu lực thì MST của người đại diện hộ kinh doanh có bị chấm dứt?

22/09/2022
Mã số thuế của hộ kinh doanh hết hiệu lực thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh có bị chấm dứt
65
Views

Vì nhiều lý do khách quan mà chủ hộ kinh doanh phải ngừng kinh doanh. Vậy theo quy định, Mã số thuế của hộ kinh doanh hết hiệu lực thì MST của người đại diện hộ kinh doanh có bị chấm dứt? Quy định về mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh năm 2022 như thế nào? Quyền và nghĩa vụ của người đại diện khi hộ kinh doanh ngừng kinh doanh năm 2022 Bài viết sau đây của Luật sư 247 sẽ giúp quý bạn đọc giải đáp thắc mắc về những vấn đề này, mời bạn cùng theo dõi nhé.

Cơ sở pháp lý

Hộ kinh doanh là gì?

Theo quy định, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh.

Thế nào là mã số thuế hộ kinh doanh?

Mã số thuế là một mã số được cơ quan quản lý thuế cấp cho những cá nhân, tổ chức hoặc doanh nghiệp phải tiến hành nghĩa vụ nộp thuế nhà nước theo đúng quy định của Luật quản lý thuế hiện hành.

Mã số thuế thể hiện dưới dạng một dãy các ký tự, trong đó có thể bao gồm: Số, chữ cái hay là ký tự kết hợp với nhau.

Theo quy định, mã số thuế là mã số doanh nghiệp, mã số hợp tác xã, mã số đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hợp tác xã được cấp theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã.

Mã số thuế của hộ kinh doanh hết hiệu lực thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh có bị chấm dứt
Mã số thuế của hộ kinh doanh hết hiệu lực thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh có bị chấm dứt

Quy định về mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh năm 2022

Theo quy định của Luật quản lý thuế, cá nhân được cấp duy nhất một mã số thuế; mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Mã số thuế của hộ kinh doanh trùng với mã số thuế của chính cá nhân đăng ký thành lập hoặc cá nhân đại diện trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập.

Về thời điểm đăng ký thuế của hộ kinh doanh cá thể, theo Điều 33 Luật quản lý thuế 2019, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc bắt đầu thực hiện hoạt động kinh doanh (đối với trường hợp không phải đăng ký kinh doanh), hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế.

Mã số thuế của hộ kinh doanh hết hiệu lực thì MST của người đại diện hộ kinh doanh có bị chấm dứt?

Theo quy định của Luật quản lý thuế, cá nhân được cấp duy nhất một mã số thuế; mã số thuế cấp cho hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh là mã số thuế cấp cho cá nhân người đại diện hộ gia đình, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Tuy nhiên, trường hợp hộ kinh doanh ngừng kinh doanh thì phải làm thủ tục đóng mã số thuế. Sau khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hoạt động kinh doanh, mã số thuế của cá nhân đại diện hộ kinh doanh vẫn được sử dụng để thực hiện nghĩa vụ thuế cho cá nhân.
Trường hợp hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh ngành nghề không phải có Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì khi mã số thuế của đại diện hộ kinh doanh chấm dứt hiệu lực mã số thuế thì mã số thuế của các địa Điểm kinh doanh không bị chấm dứt hiệu lực.

Như vậy, có thể thấy, khi hộ kinh doanh ngừng kinh doanh thì mã số thuế của người đại diện hộ kinh doanh không bị chấm hết hiệu lực thực thi hiện hành và được sử dụng để thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm thuế khác của cá thể đó.

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện hộ kinh doanh khi đóng mã số thuế hộ kinh doanh

–  Phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn nếu hộ gia đình kinh doanh có sử dụng hóa đơn.

–  Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định.

– Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm dừng việc xuất cảnh của cá nhân khi có thông báo bằng văn bản hoặc thông tin điện tử từ cơ quan quản lý thuế về việc người dự kiến xuất cảnh chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật trước khi xuất cảnh.

– Hộ gia đình, cá nhân chấm dứt hoạt động kinh doanh chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế thì phần thuế nợ còn lại do chủ hộ gia đình, cá nhân chịu trách nhiệm nộp.

– Trường hợp người nộp thuế đã chết di sản chưa được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được người quản lý di sản thực hiện.

– Trong trường hợp di sản đã được chia thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại được những người thừa kế thực hiện tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình được nhận, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

-Trong trường hợp Nhà nước, cơ quan, tổ chức hưởng di sản theo di chúc thì cũng phải thực hiện việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế do người chết để lại như người thừa kế là cá nhân.

–  Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam phải hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 

– Trong trường hợp không có người thừa kế theo di chúc, theo pháp luật hoặc có nhưng từ chối nhận di sản thì việc hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế của người chết để lại được thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự.

– Người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự do người được Tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thực hiện trong phạm vi tài sản được giao quản lý.

– Trường hợp người nộp thuế bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự do người được Tòa án giao quản lý tài sản của người bị tuyên bố mất tích, người bị tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự thực hiện trong phạm vi tài sản được giao quản lý.

Thủ tục đóng mã số thuế hộ kinh doanh năm 2022

Thành phần hồ sơ

Chuẩn bị hồ sơ để đóng mã số thuế hộ kinh doanh theo hướng dẫn tại khoản 3 điều 17 thông tư 95/2016/TT-BTC như sau:
– Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế mẫu số 24/ĐK-TCT
– Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế (bản gốc); hoặc công văn giải trình mất Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc thông báo mã số thuế;
– Bản sao không yêu cầu chứng thực Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với hộ gia đình, nhóm cá nhân, cá nhân kinh doanh (nếu có).

Trình tự thủ tục

Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh sẽ thực hiện thủ tục với các quy trình cụ thể sau đây:

– Đầu tiên, thông báo với cơ quan thuế về việc chấm dứt mã số thuế và hoàn thành các nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.

Theo đó, để chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh cá thể, hộ kinh doanh phải hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế để được nhận kết quả xác nhận của cơ quan thuế:

+ Các khoản thuế phát sinh trong thời gian hoạt động tính đến thời điểm giải thể như: Lệ phí môn bài, thuế khoán.

+ Nếu sử dụng hóa đơn phải làm thông báo hủy hóa đơn, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến thời điểm giải thể hộ kinh doanh cá thể.

Bên cạnh đó, theo quy định tại khoản 2 Điều 15 Thông tư 105/2020/TT-BTC  về nghĩa vụ của hộ kinh doanh khi chấm dứt hiệu lực mã số thuế cụ thể như sau:

+ Người nộp thuế nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quy định của pháp luật về hoá đơn nếu có sử dụng hoá đơn.

+ Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa với cơ quan quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.

+ Người nộp thuế hoàn thành nghĩa vụ nộp hồ sơ khai thuế, nộp thuế và xử lý số tiền thuế nộp thừa, số thuế giá trị gia tăng chưa được khấu trừ (nếu có) với cơ quan quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai.

Như vậy, nghĩa vụ của chủ hộ kinh doanh  phải thanh toán đầy đủ các khoản nợ bao gồm nợ thuế, các các khoản nợ các đối tác kinh doanh.

Mời bạn xem thêm:

Thông tin liên hệ Luật sư 247

Trên đây là toàn bộ nội dung tư vấn của Luật sư 247 “Mã số thuế của hộ kinh doanh hết hiệu lực thì MST của người đại diện hộ kinh doanh có bị chấm dứt?. Nếu quý khách có nhu cầu soạn thảo mẫu đơn xin tạm ngừng kinh doanh; thủ tục giải thể công ty cổ phần; lập hóa đơn điện tử; dịch vụ tạm ngừng kinh doanh, thủ tục xin hợp pháp hóa lãnh sự của chúng tôi;… mời quý khách hàng liên hệ đến hotline để được tiếp nhận.

Hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Thời điểm đăng ký thuế của hộ kinh doanh cá thể là khi nào?

Theo quy định, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc bắt đầu thực hiện hoạt động kinh doanh (đối với trường hợp không phải đăng ký kinh doanh), hộ kinh doanh phải thực hiện thủ tục đăng ký với cơ quan thuế để được cấp mã số thuế.

Hộ kinh doanh có được cấp mã số thuế không?

Theo quy định, Hộ kinh doanh là đối tượng “bắt buộc” phải nộp thuế do đó được cấp mã số thuế theo quy định của pháp luật.

Thời gian chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh là bao lâu?

Thời gian chấm dứt hiệu lực mã số thuế của hộ kinh doanh như sau:
+ Trong thời hạn 02 (hai) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế của người nộp thuế, cơ quan thuế Thông báo người nộp thuế ngừng hoạt động và làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế
+ Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày người nộp thuế đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế với cơ quan thuế và cơ quan hải quan hoặc cơ quan thuế ban hành Thông báo người nộp thuế chấm dứt hiệu lực mã số thuế 

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Doanh nghiệp

Comments are closed.