Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định hiện hành

24/08/2021
Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định hiện hành
89
Views

Đấu thầu là hình thức đảm bảo tính cạnh tranh công bằng của các nhà đầu tư trong nền kinh tế thị trường; định hướng xã hội chủ nghĩa như hiện nay. Phát hành hồ sơ mời thầu là một trong những bước đầu của quá trình đấu thầu. Vậy điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu theo quy định hiện hành gồm những gì? Phòng tư vấn pháp lý của Luật sư X xin thông tin tới bạn đọc.

Căn cứ pháp lý

Luật đấu thầu 2013

Nội dung tư vấn

Hồ sơ mời thầu là gì?

Căn cứ luật đấu thầu 2013, hồ sơ mời thầu được định nghĩa như sau:

Hồ sơ mời thầu là toàn bộ tài liệu sử dụng cho hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; bao gồm các yêu cầu cho một dự án, gói thầu, làm căn cứ để nhà thầu, nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầu; và để bên mời thầu tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu nhằm lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Như vậy, hồ sơ mời thầu phải đủ các giấy tờ hướng dẫn nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ dự thầy; các giấy tờ làm căn cứ để các bên đánh giá thẩm định hồ sơ thầu.

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu của gói thầu

Muốn phát hành hồ sơ mời thầu của gói thầu thì hồ sơ mời thầu cần đáp ứng được các điều kiện sau:

  • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt;
  • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt; bao gồm các nội dung yêu cầu về thủ tục đấu thầu; bảng dữ liệu đấu thầu; tiêu chuẩn đánh giá; biểu mẫu dự thầu; bảng khối lượng mời thầu; yêu cầu về tiến độ, kỹ thuật, chất lượng; điều kiện chung, điều kiện cụ thể của hợp đồng; mẫu văn bản hợp đồng và các nội dung cần thiết khác;
  • Thông báo mời thầu; thông báo mời chào hàng; hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này;
  • Nguồn vốn cho gói thầu được thu xếp theo tiến độ thực hiện gói thầu;
  • Nội dung, danh mục hàng hóa; dịch vụ và dự toán được người có thẩm quyền phê duyệt; trong trường hợp mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung;
  • Bảo đảm bàn giao mặt bằng thi công theo tiến độ thực hiện gói thầu.

Điều kiện phát hành hồ sơ mời thầu của dự án

Hồ sơ mời thầu của dự án thì ít điều kiện hơn hồ sơ mời thầu của gói thầu. Tuy nhiên, muốn được phát hành thì hồ sơ mời thầu của dự án vẫn phải đáp ứng được cái điều kiện nhất định theo luật đấu thầu 2013 dưới đây:

  • Dự án thuộc danh mục dự án do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương công bố theo quy định của pháp luật hoặc dự án do nhà đầu tư đề xuất;
  • Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư được phê duyệt;
  • Hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được phê duyệt;
  • Thông báo mời thầu hoặc danh sách ngắn được đăng tải theo quy định của Luật này.

Hy vọng bài viết sẽ có ích cho bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn của Luật sư X 0833.102.102

Câu hỏi thường gặp

Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên nào?

Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập về pháp lý và độc lập về tài chính với các bên:
– Chủ đầu tư, bên mời thầu;
– Các nhà thầu tư vấn lập, thẩm tra, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán; lập, thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu đó;
– Các nhà thầu khác cùng tham dự thầu trong một gói thầu đối với đấu thầu hạn chế.

Gói thầu được hiểu như thế nào?

Gói thầu là một phần hoặc toàn bộ dự án, dự toán mua sắm; gói thầu có thể gồm những nội dung mua sắm giống nhau thuộc nhiều dự án hoặc là khối lượng mua sắm một lần, khối lượng mua sắm cho một thời kỳ đối với mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung.

Dự án đầu tư phát triển hay Dự án bao gồm các hạng mục như thế nào?

Dự án đầu tư phát triển bao gồm: chương trình, dự án đầu tư xây dựng mới; dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án đã đầu tư xây dựng; dự án mua sắm tài sản, kể cả thiết bị, máy móc không cần lắp đặt; dự án sửa chữa, nâng cấp tài sản, thiết bị; dự án, đề án quy hoạch; dự án, đề tài nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ, hỗ trợ kỹ thuật, điều tra cơ bản; các chương trình, dự án, đề án đầu tư phát triển khác.

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Đầu tư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *