Dịch vụ giải thể công ty TNHH một thành viên năm 2022

02/01/2022
1111
Views

Xin chào Luật sư. Tôi có thành lập Công ty TNHH một thành viên. Tuy nhiên, hiện tại tôi đã bị thu hồi giấy chứng nhận thành lập doanh nghiệp. Vậy dịch vụ giải thể công ty TNHH một thành viên được thực hiện như thế nào? Rất mong nhận được phản hồi của Luật sư. Tôi xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Cảm ơn bạn đã tin tưởng sử dụng dịch vụ tư vấn của chúng tôi. Về vấn đề này, Luật sư X xin được giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020

Nghị định 172/2013/NĐ-CP

Thông tư 129/2015/TT-BTC

Điều kiện giải thể công ty TNHH một thành viên

Công ty TNHH MTV bị xem xét giải thể trong các trường hợp sau:

 • Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn.
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 • Kinh doanh thua lỗ 03 năm liên tiếp. Có số lỗ lũy kế bằng 3/4 vốn nhà nước tại công ty trở lên, nhưng chưa lâm vào tình trạng phá sản.
 • Không thực hiện được các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong thời gian 02 năm liên tiếp sau khi đã áp dụng các biện pháp cần thiết.
 • Việc tiếp tục duy trì công ty là không cần thiết.

Doanh nghiệp chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

Thẩm quyền đề nghị giải thể và quyết định giải thể công ty TNHH MTV

Cơ quan, tổ chức, cá nhân đề nghị giải thể công ty TNHH MTV (sau đây gọi tắt là người đề nghị) gồm:

 • Công ty TNHH MTV tự đề nghị;
 • Người quyết định thành lập hoặc cơ quan thanh tra, kiểm toán, thuế hoặc các cơ quan chức năng của Nhà nước khác. Khi thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền, họ phát hiện công ty TNHH MTV rơi vào tình trạng phải giải thể.
 • Bộ quản lý ngành đề nghị giải thể công ty TNHH MTV do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập.

Người quyết định thành lập công ty TNHH MTV là người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty.

Quy trình giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Trong trường hợp công ty TNHH MTV có đủ các điều kiện giải thể. Hoặc khi có văn bản đề nghị giải thể công ty từ các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền. Trong thời hạn 30 ngày làm việc, người có thẩm quyền quyết định giải thể công ty thành lập Hội đồng giải thể để thẩm định đề nghị giải thể công ty.

Trường hợp không quyết định giải thể công ty TNHH MTV. Người có thẩm quyền quyết định giải thể phải thông báo bằng văn bản cho người đề nghị.

Sau khi có quyết định giải thể:

 • Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 29 Nghị định này.
 • Hội đồng giải thể có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Điều 30 Nghị định này.
 • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế công ty có trách nhiệm ban hành văn bản xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của công ty. Việc này tiến hành trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Hội đồng giải thể tự động chấm dứt hoạt động khi công ty TNHH MTV đã hoàn tất các thủ tục giải thể theo quy định của pháp luật. Đồng thời cơ quan đăng ký kinh doanh đã xóa tên doanh nghiệp khỏi sổ đăng ký kinh doanh.

Quyết định giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Quyết định giải thể công ty TNHH MTV phải có các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể.
 • Lý do giải thể.
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp. Thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể.
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động.
 • Họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày ra quyết định giải thể công ty TNHH MTV, quyết định này phải được gửi đến công ty TNHH MTV bị giải thể và:

 • Các đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 208 Luật doanh nghiệp.
 • Người đề nghị giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đối với công ty TNHH MTV do Bộ trưởng quyết định giải thể.
 • Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đối với công ty TNHH MTV do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định giải thể.
 • Cơ quan thuế trực tiếp quản lý việc thu thuế công ty.
 • Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cục Thống kê, phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi công ty TNHH MTV bị giải thể đặt trụ sở chính và phòng đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chi nhánh, VPĐD của công ty.

Trách nhiệm của công ty TNHH một thành viên bị giải thể

Khi có quyết định giải thể, công ty TNHH MTV bị giải thể phải đăng báo điện tử hoặc báo viết trong 03 số liên tiếp. Đồng thời được đăng tải trên cổng thông tin doanh nghiệp (www.business.gov.vn) với các nội dung chủ yếu sau:

 • Tên, địa chỉ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên bị giải thể;
 • Số, ngày, tháng, năm của quyết định giải thể và cơ quan ra quyết định giải thể;
 • Ngày công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên chấm dứt hoạt động;
 • Thời gian yêu cầu các chủ nợ đến đối chiếu nợ.

Kể từ ngày quyết định giải thể có hiệu lực, công ty TNHH MTV bị giải thể có trách nhiệm:

 • Không thực hiện tất cả các hoạt động bị cấm.
 • Chấm dứt các hoạt động: Kinh doanh, thanh toán các khoản nợ phải trả, cho mượn tài sản, giữ hộ tài sản;
 • Khóa sổ kế toán; kiểm kê tài sản; đối chiếu công nợ phải thu, phải trả. Lập báo cáo tài chính đến thời điểm quyết định giải thể có hiệu lực;
 • Lập danh sách chủ nợ và số nợ phải trả (chia ra nợ có bảo đảm, nợ có bảo đảm một phần, nợ không có bảo đảm). Danh sách khách nợ và số nợ phải thu (chia ra nợ có khả năng thu hồi và nợ không có khả năng thu hồi);
 • Gửi văn bản đề nghị cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thu thuế của công ty.

Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ khi quyết định giải thể có hiệu lực, công ty phải bàn giao cho Hội đồng giải thể:

 • Báo cáo tài chính, sổ sách kế toán và các tài liệu liên quan đến việc giải thể của công ty. Danh sách các chủ nợ, khách nợ của công ty;
 • Toàn bộ tài sản thuộc quyền sở hữu, quản lý, sử dụng hợp pháp của công ty. Tài sản nhận giữ hộ, đi mượn, đi thuê.

Có thể bạn quan tâm

Thông tin liên hệ

Trên đây là quan điểm của Luật sư X về bài viết Dịch vụ giải thể công ty TNHH một thành viên. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc giải đáp những vấn đề pháp lý khó khăn; vui lòng sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật hoặc liên hệ hotline: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Thời hạn giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Thời gian giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không quá 01 năm kể từ ngày quyết định giải thể công ty có hiệu lực. Trường hợp đặc biệt được người quyết định giải thể công ty đồng ý bằng văn bản. Thời gian giải thể công ty có thể kéo dài thêm không quá 06 tháng.

Hồ sơ, phương pháp xác định vốn điều lệ

Hồ sơ xác định vốn điều lệ bao gồm: Dự án đầu tư, Đề án thành lập doanh nghiệp, Quyết định phê duyệt đề án thành lập doanh nghiệp của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty trách nhiệm hữu hạn là gì?

Công ty trách nhiệm hữu hạn bao gồm công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

5/5 - (15 bình chọn)

Chuyên mục:
Dịch vụ Luật Sư

Trả lời