Cha mẹ có quyền bán đất của con được tặng cho hay không?

10/08/2021
Bán đất của con
942
Views

Cha mẹ là những người giám hộ theo pháp luật của con chưa thành niên, con thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. Vậy liệu rằng cha mẹ có được bán đất của con chư thành niên, con thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự hay không? Hãy cùng phòng tư vấn luật hôn nhân và gia đình của Luật sư 247 tìm hiểu nhé.

Căn cứ pháp luật

Nội dung tư vấn

Con chưa thành niên có quyền sở hữu đất không?

Căn cứ điều 75 luật hôn nhân và gia định 2014; quy định về quyền sở hữu tài sản tiêng của con chưa thành niên, con thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự như sau:

+ Con có quyền có tài sản riêng.

+ Tài sản riêng của con bao gồm tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng, thu nhập do lao động của con, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của con và thu nhập hợp pháp khác.

+ Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của con cũng là tài sản riêng của con.

Như vậy, con chưa thành niên, con thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự có quyền sở hữu tài sản là đất cho riêng mình. Cha mẹ không có quyền ngăn cấm việc sở hữu tài sản riêng của con.

Ngoài ra, con từ đủ 15 tuổi trở lên sống chung với cha mẹ phải có nghĩa vụ chăm lo đời sống chung của gia đình; đóng góp vào việc đáp ứng nhu cầu thiết yếu của gia đình nếu có thu nhập.

Quyền, nghĩa vụ giám hộ của cha mẹ đối với con cái

Căn cứ điều 73 luật hôn nhân gia định 2014; quy định về việc cha mẹ là người đại diện cho con như sau:

+ Cha mẹ là người đại diện theo pháp luật của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự, trừ trường hợp con có người khác làm giám hộ hoặc có người khác đại diện theo pháp luật.

+ Cha hoặc mẹ có quyền tự mình thực hiện giao dịch nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

Như vậy, cha mẹ là những người có quyền và nghĩa vụ đại diện cho con chưa thành niên, con thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự. Cha mẹ thực hiện quyền giám hộ của mình theo quy định của luật này và bộ luật dân sự.

Xem thêm:

Quản lý tài sản của con chưa thành niên

Căn cứ điều 76 luật hôn nhân và gia đình 2014; quy định về quản lý tài sản của con chưa thành niên như sau:

+ Tài sản riêng của con dưới 15 tuổi, con mất năng lực hành vi dân sự do cha mẹ quản lý.

+ Cha mẹ có thể ủy quyền cho người khác quản lý tài sản riêng của con.

+ Tài sản riêng của con do cha mẹ hoặc người khác quản lý được giao lại cho con khi con từ đủ 15 tuổi trở lên hoặc khi con khôi phục năng lực hành vi dân sự đầy đủ, trừ trường hợp cha mẹ và con có thỏa thuận khác.

  • Con từ đủ 15 tuổi trở lên có thể tự mình quản lý tài sản riêng hoặc nhờ cha mẹ quản lý.

Cha mẹ không quản lý tài sản riêng của con trong trường hợp con đang được người khác giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự; người tặng cho tài sản hoặc để lại tài sản thừa kế theo di chúc cho người con đã chỉ định người khác quản lý tài sản đó hoặc trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp cha mẹ đang quản lý tài sản riêng của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự mà con được giao cho người khác giám hộ thì tài sản riêng của con được giao lại cho người giám hộ quản lý theo quy định của Bộ luật dân sự.

Cha mẹ có được bán đất của con chưa thành niên

Căn cứ điều 77 luật hôn nhân và gia đình 2014; quy định về quyền định đoạt tài sản của con đối với cha mẹ nhứ sau:

+ Trường hợp cha mẹ hoặc người giám hộ quản lý tài sản riêng của con dưới 15 tuổi thì có quyền định đoạt tài sản đó vì lợi ích của con, nếu con từ đủ 09 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con.

+ Con từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi có quyền định đoạt tài sản riêng, trừ trường hợp tài sản là bất động sản, động sản có đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc dùng tài sản để kinh doanh thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cha mẹ hoặc người giám hộ.

Như vậy cha mẹ chỉ có quyền bán đất của con chưa thành niên dưới 15 tuổi. Việc bán đất đó phải nhằm mục đích phục vụ cho lợi ích của con. Trường hợp cha mẹ chuyển nhượng đất của con cho người khác nhưng không vì lợi ích của con, người con có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố giao dịch chuyển nhượng là vô hiệu.

Ngoài ra, trong trường hợp con đã thành niên nhưng mất năng lực hành vi dân sự thì cha mẹ có quyền bán đất của con nếu đang là người giám hộ của con. Tuy nhiên việc này cần tuân thủ quy định của bộ luật dân sự về quản lý tài sản của người mất năng lực hành vi dân sự.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi. Hy vọng bài viết bổ ích với bạn đọc!

Hãy liên hệ khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ của Luật sư 247: 0833.102.102.

Câu hỏi thường gặp

Cha mẹ có được đem tài sản của con tặng cho người khác?

Người giám không được đem tài sản của người được giám hộ tặng cho người khác. Trừ trường hợp giao dịch được thực hiện vì lợi ích của người được giám hộ và có sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ.

Điều kiện để một cá nhân trở thành người giám hộ?

– Người giám hộ Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.
– Có tư cách đạo đức tốt và các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ.
– Không phải là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc người bị kết án nhưng chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản của người khác.
– Không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên.

Trường hợp người chưa thành niên nhưng không có cha mẹ, ai là người giám hộ đương nhiên?

Thứ tự những người giám hộ đương nhiên được quy định như sau:
– Anh ruột là anh cả hoặc chị ruột là chị cả là người giám hộ; nếu anh cả hoặc chị cả không có đủ điều kiện làm người giám hộ thì anh ruột hoặc chị ruột tiếp theo là người giám hộ, trừ trường hợp có thỏa thuận anh ruột hoặc chị ruột khác làm người giám hộ.
– Ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại là người giám hộ hoặc những người này thỏa thuận cử một hoặc một số người trong số họ làm người giám hộ.
– Bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột hoặc dì ruột là người giám hộ.

5/5 - (1 bình chọn)

Trả lời