Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi

29/09/2021
Các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi
334
Views

Trong hệ thống các biện pháp cưỡng chế nhà nước; hình phạt là biện pháp cưỡng chế nhà nước nghiêm khắc nhất. Tính nghiêm khắc nhất của hình phạt thể hiện ở nội dung tước bỏ; hạn chế quyền và lơi ích của người bị kết án như quyền sở hữu; quyền tự do và có thể cả quyền sống của con người;.. cũng như ở hậu quả pháp lí kèm theo mà họ phải gánh chịu là án tích. Vậy đối với người dưới 18 tuổi thì áp dụng hình phạt như thế nào? Dưới đây là nội dung về vấn đề các hình phạt áp dụng đối với người dưới 18 tuổi của Luật sư 247!

Căn cứ pháp lý:

Cảnh cáo

Hình phạt này được quy định chung cho tất cả các trường hợp phạm tội thuộc loại tội phạm ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ. Bộ luật hình sự không có quy định bổ sung đối với hình phạt khi áp dụng cho người dưới 18 tuổi phạm tội.

Tuy nhiên; cần chú ý; khi thoả mãn hai điều kiện chung của hình phạt cảnh cáo (tội phạm đã thực hiện là tội phạm ít nghiêm trọng và có nhiều tình tiết giảm nhẹ); thì vẫn cần kiểm tra xem có thể miễn trách nhiệm hình sự (khoản 2 Điều 91 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017) được hay không? Chỉ khi không thể miễn trách nhiệm hình sự được; thì mới áp dụng hình phạt cảnh cáo.

Phạt tiền

Trường hợp áp dụng cảnh cáo là hình phạt chính đối với người dưới 18 tuổi phạm tội. Ngoài các điều kiện được quy định chung (Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017); điều luật bổ sung hai điều kiện cho phép áp dụng hình phạt này đối với người dưới 18 tuổi phạm tội:

– Là người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi;

– Có thu nhập hoặc có tài sản riêng.

Điều kiện áp dụng khi phạt tiền người dưới 18 tuổi phạm tội cần tuân thủ các quy định tại các Điều 35 và Điều 99 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Mức phạt tiền đối với người dưới 18 tuổi phạm tội được quyết định theo tính chất, mức độ nghiêm trọng của tội phạm, tình hình tài sản của người phạm tội, sự biến động giá và không được quá 1/2 mức tiền phạt mà điều luật quy định.

Cải tạo không giam giữ

Trường hợp áp dụng và điều kiện áp dụng cải tạo không giam giữ như sau:

Ngoài điều kiện chung là có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi cư trú rõ ràng (Điều 36 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017); điều luật quy định cụ thể về điều kiện cho phép áp dụng hình phạt này trong hai trường hợp:

– Đối với người phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; hình phạt này được áp dụng nếu tội phạm đã thực hiện là tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng.

– Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng.

Về các nội dung khác của hình phạt cải tạo không giam giữ; có hai điểm cần chú ý:

– Không khấu trừ thu nhập đối với người phạm tội dưới 18 tuổi bị áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ.

– Thời hạn cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi không được vượt quá 1/2 thời hạn mà điều luật quy định.

Tù có thời hạn

Ngoài những nội dung có liên quan đến hình phạt tù có thời hạn được thể hiện ở các nguyên tắc xử lí người dưới 18 tuổi phạm tội; cần chú ý các điểm sau khi áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với những người này:

– Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội; nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình; thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định (khoản 1 Điều 101);

– Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội; nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình; thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định (khoản 2 Điều 101).

Tòa án chỉ áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; khi xét thấy các hình phạt và biện pháp giáo dục khác không có tác dụng răn đe, phòng ngừa.

Khi xử phạt tù có thời hạn; Tòa án cho người dưới 18 tuổi phạm tội được hưởng mức án nhẹ hơn mức án áp dụng đối với người đủ 18 tuổi trở lên phạm tội tương ứng và với thời hạn thích hợp ngắn nhất.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với người dưới 18 tuổi phạm tội.

Câu hỏi thường gặp

Tù có thời hạn với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi phạm tội?

Đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi khi phạm tội; nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình; thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 18 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định (khoản 1 Điều 101 bộ luật hình sự 2015).

Tù có thời hạn với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội?

Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi khi phạm tội; nếu điều luật được áp dụng quy định hình phạt tù chung thân hoặc tử hình; thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 12 năm tù; nếu là tù có thời hạn thì mức hình phạt cao nhất được áp dụng không quá 1/2 mức phạt tù mà điều luật quy định (khoản 2 Điều 101 bộ luật hình sự 2015).

Điều kiện cho phép áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với người dưới 18 tuổi?

Điều kiện cho phép áp dụng hình phạt này trong hai trường hợp:
– Đối với người phạm tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; hình phạt này được áp dụng nếu tội phạm đã thực hiện là tội phạm rất nghiêm trọng do vô ý hoặc phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội nghiêm trọng.
– Đối với người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi phạm tội rất nghiêm trọng.

Thông tin liên hệ Luật Sư X

Trên đây là nội dung tư vấn của Luật sư X!

Mọi thắc mắc về thủ tục pháp lý có liên quan.

Quý khách vui lòng liên hệ Luật Sư X; để được hỗ trợ; giải đáp. Gọi ngay cho chúng tôi qua:

Hotline: 0833.102.102.

Xem thêm: Những biện pháp phi hình phạt áp dụng người dưới 18 tuổi

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Hình sự

Trả lời