Các hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức

16/03/2022
Các hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức
240
Views

Viên chức là những công dân Việt Nam qua quá trình tuyển dụng theo một quy trình nhất định để vào làm tại các vị trí công việc cụ thể. Địa điểm công tác là làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc sự quản lý của Nhà nước. Để tìm hiểu về các hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức, hãy cùng tham khảo Luật sư X!

Căn cứ pháp lý

Nội dung tư vấn

Các hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức

Căn cứ vào mức độ phức tạp công việc của chức danh nghề nghiệp, các chức danh nghề nghiệp viên chức trong cùng một lĩnh vực sự nghiệp được xếp hạng từ cao xuống thấp như sau:

 • Chức danh nghề nghiệp hạng I;
 • Chức danh nghề nghiệp hạng II;
 • Chức danh nghề nghiệp hạng III;
 • Chức danh nghề nghiệp hạng IV;
 • Chức danh nghề nghiệp hạng V.

Quy định về hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức

iện nay việc thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với viên chức được thực hiện trong các trường hợp sau:

Thứ nhất: Xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác tương ứng cùng mức độ phức tạp công việc theo yêu cầu của vị trí việc làm; Theo đó việc xét chuyển từ chức danh nghề nghiệp này sang chức danh nghề nghiệp khác được thực hiện khi viên chức thay đổi vị trí việc làm mà chức danh nghề nghiệp đang giữ không phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm mới.

Viên chức được xét chuyển chức danh nghề nghiệp phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp được chuyển. Khi xét chuyển chức danh nghề nghiệp thì người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định việc xét chuyển chức danh nghề nghiệp theo thẩm quyền phân cấp. Đồng thời khi xét chuyển chức danh nghề nghiệp không kết hợp nâng bậc lương.

Thứ hai: Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng thấp lên hạng cao hơn liền kề trong cùng lĩnh vực nghề nghiệp. Việc thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải căn cứ vào vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và phù hợp với cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Thứ ba: Xét thăng hạng đặc cách vào hạng chức danh nghề nghiệp cao hơn tương ứng với chức danh được công nhận, bổ nhiệm theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Các hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức

Điều kiện tuyển dụng viên chức mới nhất

Căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập, viên chức được tuyển dụng theo 02 hình thức: Thi tuyển hoặc xét tuyển.

Tuy nhiên, dù tuyển dụng theo phương thức nào thì người dự tuyển cũng phải đáp ứng điều kiện đăng ký dự tuyển nêu tại Điều 22 Luật Viên chức:

 • Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;
 • Từ đủ 18 tuổi trở lên. Riêng một số lĩnh vực như văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn 18 nhưng phải từ đủ 15 tuổi trở lên và phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật (theo khoản 2 Điều 5 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP).
 •  Có đơn đăng ký dự tuyển;
 • Có lý lịch rõ ràng;
 • Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;
 • Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;
 • Đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm do đơn vị sự nghiệp công lập xác định nhưng không thấp hơn các tiêu chuẩn chung, không trái pháp luật và không phân biệt loại hình đào tạo.

Mời bạn đọc xem thêm:

Thông tin liên hệ với Luật sư X

Trên đây là tư vấn của Luật sư X về vấn đề Các hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

Để biết thêm thông tin chi tiết và nhận thêm sự tư vấn, giúp đỡ khi có nhu cầu xin xác nhận tình trạng hôn nhân, tra cứu thông tin quy hoạch, giấy tờ hành chính, tư vấn luật,… của luật sư X, hãy liên hệ  0833102102

Câu hỏi thường gặp

Hạng chức danh nghề nghiệp là gì?

Hạng chức danh nghề nghiệp là cấp độ thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp

Các hạng chức danh nghề nghiệp của viên chức bao gồm?

Chức danh nghề nghiệp hạng I;
Chức danh nghề nghiệp hạng II;
Chức danh nghề nghiệp hạng III;
Chức danh nghề nghiệp hạng IV;
Chức danh nghề nghiệp hạng V.

Vị trí việc làm của công chức?

Là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng; là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để tuyển dụng, sử dụng, quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (căn cứ Điều 7 Luật Viên chức).

5/5 - (1 bình chọn)
Chuyên mục:
Luật khác

Comments are closed.